YÜKLEME RAMPALARI

Yükleme ve boşaltma sistemleri;  Bina ile yükleme yapılacak yüzey arasındaki  kot farkını gidermek amacıyla kullanılmaktadır.Seviye ayarlanarak kolayca yükleme boşaltma işlemi gerçekleştirilebilmektedir.Elektro hidrolik kontrol sistemi ve menteşe yapısıyla yükleme sorununu minumuma indirir.Elektrikle kaldırma-indirme sağlamaktadır.

Yükleme rampaları endüstriyel tesislerde ve hava alanlarının kargo departmanında seri kullanım sağlar.İşinize ve çalışanlarınıza kolaylık sağlayarak performans kaybına engel olur.